Bijlage Storecheck - [PDF Document] (2023)

Bijlage Storecheck - [PDF Document] (1)

Jumbo:Rembrandtgalerij 103-1094703 GX Roosendaal

De missie van jumbo is om: de ideale su-permarkt te zijn met 100% tevreden klant-en. Dat is waar het om draait bij Jumbo. Dit doen ze niet alleen, maar samen met al hun medewerkers en partijen waarmee ze samenwerken. Daarbij blijven ze aandacht besteden aan de wereld waarin we leven. Want ze willen een goede buur zijn voor de omgeving. Nu en in de toekomst.

Het eigen merk assortiment varieert van vriesverse vis en groenteconserven tot ont-bijtproducten en broodbeleg. De Dagelijkse Voedingsrichtlijn is een belangrijk onderdeel van de Jumbo Huismerk verpakking. Ze hel-pen je bij het maken van bewuste keuzes.

Bezochte Dirk van den Broek:Bilderdijkstraat 1261053 KZ Amsterdam

Dirk, Bas en Digros zijn de drie supermark-tconcerns die behoren tot het Dirk van den Broek imperium. Momenteel bezitten zij 50 supermarkten in Nederland met ongeveer 6000 medewerkers.

Het huismerk van Dirk van den Broek, Bas van der Heijden, Digros en Deka heet 1 de Beste. De naam is gekozen omdat er ge-claimd wordt dat de producten die het 1 de Beste zegel dragen stuk voor stuk van hoge kwaliteit zijn en goedkoper zijn dan A-merken.

Het assortiment van 1 de Beste bestaat uit meer dan 700 producten.

D i r k v a n d e n B r o e k , J u m b o , A l b e r t H e i j n

Albert Heijn:Branderskamp 93851 XV Ermelo

Het alledaagse bereikbaar, het bijzondere betaalbaar, dat is de missie van de Albert Heijn. Hiermee bedoelen ze dat ze naast de alledaagse producten zoals toiletpapier, luiers en groente ook speciale producten leveren die vaak alleen bij speciaalzaken gekocht kunnen worden zoals cashewnoten pasta.

Met een sterk mediaicoon in de hand zijn de reclames van Albert Heijn bij iedereen bekend. Daarnaast hebben ze sterke acties zoals Hamsteren, 99 cent en de bonuskaart. Ook wordt er gedacht aan de kinderen met bijvoorbeeld de superdierenkaarten.

Bijlage Storecheck - [PDF Document] (2)

B e l a n g r i j k e h o o f d i n g r e d i ë n t e n e n f u n c t i o n e l e i n g r e d i ë n t e n

Cruesli’s & Muesli’s

Een variatie van verschillende merken zoals: Zonnatura, Quak-er, Biorganic, Jordans, Dorset Cereals en van Zoelen.

Hoofdingrediënten: Haver, tarwe en gerstvlokken. Rozijnen en noten.

Afhangend welke smaak het is worden: chocolade, gedroog-de vruchten als appel, aard-bei, banaan, kokos en andere

smaakversterkers toegevoegd. De echte cruesli’s en huismerken muesli zijn geroosterd in suiker of honing. Bevatten vaak gluco-sestroop, emulgatoren en con-serveermiddelen.

Er worden vrijwel geen gezond-heidsclaims gebruikt voor deze ontbijtgranen.

Kinder/familie ontbijtgranen

Vooral Kellogg’s is producent van de bekende zoetere ontbijt-granen zoals honey- chocopops, frosti’s, smack’s, loops en corn-flakes.

Hoofdingrediënten: Producten zijn tarwe, rijst of mais geba-seerd.

Afhangend welke smaak worden: chocolade, honing of fruitsmaken toegevoegd. Daar-

naast worden suiker en glucose- fructose stroop/siroop en zout toegevoegd.

De claims die veel gebruikt worden is bevat extra vitamin-en en ijzer. Vitamine B en D, foliumzuur en ijzer worden toe-gevoegd aan deze ontbijtgranen.

Balans/gezondheids bevorder-ende ontbijtgranen

Merken: Quaker en Kellogg’s

Hoofdingrediënten: Havermout, tarwe, rijst of mais.

Honing en vanille extracten worden toegevoegd en sommige varianten bevatten aardbeien of pure chocolade. Suiker/glucose-stroop, moutaroma, zout.

Weetabix & havermout ontbijt-granen

Een variatie van verschillende merken zoals: Quaker, Brinta, Kellogg’s, Weetabix.

Hoofdingrediënten: Havermout en tarwe.

De havermout ontbijtpap bestaat voor 100% uit havermout. De weetabix producten zijn voor-namelijk tarwe gebaseerd.

Er wordt suiker/honing en zout aan toegevoegd en soms vita-mine en ijzer.

Bijlage Storecheck - [PDF Document] (3)

V o e d i n g s c l a i m s

Kinder/familie ontbijtgranen

- Bron van vitamine D- Voor sterke botten- Toegevoegde vitamine en ijzer- Rijk aan vezel- Rijk aan 6 B-vitaminen- Rijk aan vitamine D- Bron van vitaminen, ijzer en vezel- Laag in vet

Cruesli’s & Muesli’s

- Rijk aan vezel

Veel van deze producten zijn bi-ologische. Het merk Quaker met de bekende Cruesli gebruikt geen gezondheids/voedingsclaims op de verpakking.

Weetabix & havermout ontbijt-granen

- Bron van voedingsvezels, vitamin-en en mineralen- Rijk aan vitaminen B1, magne-sium en fosfor- Helpt het cholestrol te verlagen- Rijk aan vezel- Vetarm- Suikerarm

Balans/gezondheids bevorder-ende ontbijtgranen

- Bevat ten minste 70% minder vet- Ten minste 30% minder verzadigd vet- 1,5% vet- 18% vezels van de dagelijkse voedingsrichtlijnen- 26% vezel- 78% minder suiker- Met toegevoegde vitaminen en ijzer

Bijlage Storecheck - [PDF Document] (4)

O n t b i j t g r a n e n i n d e s c h a p p e n , D i r k v a n d e B r o e kDe gezondste ontbijtgranen staan in het hoogste schap. Als we willen dat con-sumenten deze producten sneller kopen zouden ze een plank naar beneden moeten verhuizen.

De kinder/familie ontbijtgranen staan wat meer afge-zonderd. Ze staan tussen andere ontbijtproducten. De verpakkingen van deze ontbijtgranen zijn echter in het oog springend.

Op ooghoogte en daarmee de beste positie, staat het huismerk van Dirk van den Broek. Het is een vari-atie van muesli, cruesli, flakes en havermoutpappen. Opvallend is dat er geplet lijnzaad van Zonnatura tussenstaat.

Linksonderin staan havermout en brinta pappen. Veelal producten die trouwe consumenten hebben en al erg lang op de markt van ontbijtgranen bestaan.

De cruesli’s en mueslli’s van A-merken zoals van Quaker en van Zoelen. De reeks Quaker cruesli valt op door de consistentie in verpakking.

Helemaal onderaan staan de vertrouwde cornflakes van Kellogg’s maar ook van het huismerk 1 de beste.

Bijlage Storecheck - [PDF Document] (5)

O n t b i j t g r a n e n i n d e s c h a p p e n , J u m b o Ook hier staan de gezondste ontbijtgranen in het bovenste (en onderste) schap. Om de keus van de consument enigszins te beïnv-loeden is dit geen goede plek. Ze zouden op ooghoogte moeten staan.

De balans/gezondheid bevorderende ontbijt-granen nemen de rechter hoek in. Ze nemen een duidelijk gepositioneerd gebied in en vallen op door de eenduidige verpakkingen met ‘K’, All Bran en de drie type ontbijtgranen van Quaker. De consequent doorgevoerde stijl is effectief.

Het grootste deel van het schap wordt ingevuld met cruesli’s en muesli’s en wat opvalt is dat een groot deel van eigen merk is. Eigen merk en Quaker nemen het midden in en onderaan staan twee variante van Jordans en een muesli mix van Kellogg’s.

Er is een klein deel kinder/familie ontbijtgranen onderaan. Dit is perfect voor de kinderen. Het is gepresenteerd op hun ooghoogte dus kan zo makkelijk gepakt worden en bij de ouders in het winkelwagentje gestopt worden. Opvallend is dat Jumbo hiervan geen eigen merk product heeft.

Ook hier staan onderaan de oude, vertrouwde brinta en havermout pappen samen met de cornflakes van Kellogg’s en Jumbo huismerk. Deze producten hebben een sterke positie in de markt.

Bijlage Storecheck - [PDF Document] (6)

O n t b i j t g r a n e n i n d e s c h a p p e n , A l b e r t H e i j n In het bovenste schap staan diverse soorten Muesli. Deze bestaan uit exclusievere varianten zoals Dorset Cereals. Dit is de duurdere lijn muesli. Naast deze muesli staat het huismerk van Albert Heijn met di-verse varianten.

In het bovenste schap staat de Cruesli ontbijtvlok-ken centraal in het pad met ontbijtgranen. Hierdoor springen ze vrij in het oog. Daarnaast staat op de bovenste plank een biologische lijn van Albert Heijn met ontbijtgranen (muesli en krokante muesli) het zogenoemde AH Puur&Eerlijk.

De indeling van de ontbijtgranen in de Albert Heijn is ingedeeld op soort ontbijtgranen. In het midden staan de hardlopers, deze bestaat ui All-Bran van Kellogs, de kinder ontbijtgranen zoals Coco Pops en de rij hierboven staat Special K. Naast de Kellogs staat de Cruesli van Quaker. Onder de planken op oog hoogte staat het hu-ismerk van Albert Heijn. Dit zijn de ‘’na-maak producten’’ van Kellogs.

Helemaal onder in het schap staan de Euroshopper pro-ducten. Dit is de goedkoopste variant in de ontbijtgranen. Deze ontbijtgranen zijn zo basic mogelijk gehouden en bevatten dan ook geen extra toevoegingen om de klant te stimuleren.

Op de een na laatste plank ontbijtgranen staat de Brinta en de huismerk variant hiervan. Opvallend is dat deze zo uit het oog staat terwijl het wel een gezonde keuze is. Naast de Brinta staan de huismerkvarianten van de krokante Cruesli, ook in diverse smaken. Opvallend is dat dit dezelfde smaken zijn als de Cruesli smaken.

Bijlage Storecheck - [PDF Document] (7)

K o r t e C o n c l u s i e

Uit deze storecheck kan geconcludeerd worden dat met name de producten die veel verkocht worden op ooghoogte staan. De producten die een gezondere keuze zijn staan op kniehoogte (Brinta/havermout) of op de hoogste plank zoals; diverse muesli varianten, biologische varianten waar niks aan toegevoegd is en vaak een deel van de Function-al Foods. (vezelrijk, balans, All Bran)

Opvallend is dat Huismerk en A-merk vaak dicht bij elkaar staan. Dit is een strategische keuze om de verkoop van het huismerk zo veel mogelijk te stimuleren. Daarnaast is van elk goedlopend A-merk een huismerk variant. Opval-lend is dat Albert Heijn de Special K en All Bran lijn als huismerk product hebben en Jumbo en Dirk van de Broek alleen de muesli’s en cruesli’s hebben nagemaakt. Albert Heijn houdt naast het reguliere huismerk rekening met het budget van de klant doordat er een budgetvariant (Euroshopper) in de schappen staat.

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Aracelis Kilback

Last Updated: 05/18/2023

Views: 6451

Rating: 4.3 / 5 (64 voted)

Reviews: 95% of readers found this page helpful

Author information

Name: Aracelis Kilback

Birthday: 1994-11-22

Address: Apt. 895 30151 Green Plain, Lake Mariela, RI 98141

Phone: +5992291857476

Job: Legal Officer

Hobby: LARPing, role-playing games, Slacklining, Reading, Inline skating, Brazilian jiu-jitsu, Dance

Introduction: My name is Aracelis Kilback, I am a nice, gentle, agreeable, joyous, attractive, combative, gifted person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.